en  |  de  |  cz  |  

PhotoArt

---

The Best Photographers
Opět jsme pro vás připravili nádhernou publikaci na křídovém papíře s těmi nejlepšími fotografiemi.
Představeni budou Jindřich Štreit, Péter Korniss, Philippe Moroux, Misha Gordin, Steve McCurry, Dana Kyndrová, Iva Zímová, Carl de Keyzer, Karel Cudlín, Miloslav Stibor, Miloň Novotný, Jaroslav Kučera, Lois Greenfield, Sergej Maximišin, Mitch Dobrowner a Tomáš Svoboda.
Cena vázané reprezentativní publikace bude 345,- Kč. Doplňující texty v češtině, němčině a angličtině. Objednávky příjímáme zde.
Nyní také máte možnost objednat si společně s knihou The Best Photographers se slevou i knihu předchozí, The Best Authors.
Cena za obě pouze 500,-Kč + poštovné.

1/2007

Z obsahu čísla

 


Rozhovor – Jindřich Štreit

Dnes již světoznámý fotograf Jindřich Štreit (nar. 1946) se výrazně zapsal do dějin české fotografie v osmdesátých letech dvacátého století. Už tehdy vytvořil ojedinělý soubor o vesnicích Bruntálska, kde žil. Při tom se stal asi jediným českým fotografem, který byl vězněn za svou tvorbu, a to nejen za snímky které vystavil, ale také za negativy, které mu byly zabaveny při domovní prohlídce.
Na malém prostoru několika obcí se mu podařilo zachytit vesnici doby reálného socialismu a ještě k tomu přinést osobitou autorskou výpověď o lidském údělu. Bez nadsázky se dá říci, že tím objevil pro světovou fotografii českou vesnici. Oproti dřívějším idylickým obrazům venkova ukazuje socialistickou vesnici doby normalizace. Zobrazuje bývalé Sudety, kde po druhé světové válce odsunuté německé obyvatelstvo nahradili lidé přistěhovaní z různých částí republiky, se zpřetrhanými vztahy k tradicím a někdy bez hlubšího vztahu k novému domovu. Nejvlastnějším tématem Štreitových snímků jsou mezilidské vztahy a každodenní život, hledání krásy člověka i přes drsnou slupku a pošpiněný vaťák.
Zdálo by se, že po listopadu 1989 nebude mít Jindřich Štreit co fotografovat. Přesto opak je pravdou. Za hektičností jeho tvorby posledních let zůstávají bruntálské a olomoucké vesnice významnou, přesto však jen dílčí součástí široce se rozvíjejícího díla. V následujících letech objevuje svou vesnici na Slovensku, ve Francii, Velké Británii, Německu, Rakousku, Maďarsku, Rusku, Japonsku, ale pravidelně se vrací i do obcí Bruntálska a Olomoucka. Současně přednáší na Slezské univerzitě v Opavě a pražské FAMU.

 


Portfolio: Hoang Trung Thuy – Vietnam

Narodil se v roce 1966 ve vietnamském městě Tien gang. Ke svým osmnáctým narozeninám dostal od staršího bratra jeho starý fotografický aparát a tato událost změnila jeho život: začal fotografovat, zpočátku rodinu a přátele. Fotografovat se učil sám, četl fotografické knihy a prohlížel si spousty fotografií. Také kritika zkušenějších přátel mu velmi pomáhala.
V roce 2001 poslal s kamarádem své fotografie na mezinárodní salon v portugalském Algarve a jeho život se změnil podruhé: dostal tam stříbrnou medaili a uvěřil, že je schopen tvořit, dělat uměleckou fotografii a pustil se do experimentování.
Rád fotografuje v přírodě a na pláži, a většinou přitom používá širokoúhlé objektivy.
Má velice rád klasickou techniku fotografie, objevil její kouzlo okamžiku. Přesto však se dnes už neobejde bez digitální kamery, která mu umožňuje vytvářet snímky vzniklé ve vlastní fantazii.Vedle tvorby fotografií také skládá hudbu.

 


Portfolio: Andrzej Pilichowski-Ragno – Polsko

Narodil se v roce 1967 v Římě, žije a pracuje však v polském Krakově. Má polské i italské občanství. Vystudoval filozofickou fakultu (M.A.) na Jagellonské univerzitě v Krakově.
Je členem ZPAF – Svazu polských uměleckých fotografů.
V roce 1996 získal umělecké stipendium města Krakova pro obor fotografie. Vyučuje fotografii na krakovské Škole designu a je také lektorem Haličské fotografické iniciativy.
Jeho práce byly vystaveny na mnoha autorských nebo skupinových výstavách nejen v Polsku, ale také v Itálii, Švýcarsku a Francii. Svým uměleckým zájmem setrvává na klasické černobílé fotografii a jeho hlavními tématy jsou na jedné straně akt, na straně druhé pak zátiší. Nevyhýbá se ani portrétu a městskému životu. Publikoval své fotografie v polských a italských fotografických časopisech. V poslední době se angažuje v oboru ilustrací pro děti, kde rovněž používá fotografii jako výrazový prostředek. Bližší seznámení s jeho tvorbou je možné na stránkách www.pilichowskiragno.netlin.pl

 


Portfolio: Alena Vykulilová – ČR

Narodila se v Jihlavě (1953), žije v Praze. S fotografií se seznámila při pořizování reklamních snímků. V letech 1976-77 navštěvovala kurzy v Planetáriu, kde fotografii vyučovali Jaroslav Polášek, Zdeněk Virt, Jaroslav Trojan a jiní. Poté dva roky navštěvovala přípravku na FAMU u prof. Jána Šmoka. Byla členkou fotoskupiny OČI. Na Národní přehlídce fotografie 1979 v Olomouci přišlo ocenění, pak stříbrná medaile z mezinárodní výstavy ŽENA ve Strakonicích a ceny další, včetně medaile FIAP. Společně s Dagmar Hochovou jako jediné české autorky publikovaly v Americe v knize z vydavatelství TIME- LIFE. V roce 1980 se stala členkou ženské fotoskupiny FEMINA, u jejíhož zrodu byl Václav Jírů. Ucelené soubory fotografií z lékařského a výzkumného prostředí, ale také z dětské nemocnice, představila v galérii NOVA v Košicích, ale i jinde. Již několik let se věnuje digitální fotografii, kde jí nová technika umožnila soustředění se na tvary a kontrasty. Klade důraz na ztvárnění svých představ, za nejdůležitější považuje dokumentaci všeho, čeho si spěchající člověk příliš nevšímá. Obsahem snímků bývá pospojování detailů, které pak divákovi nabízejí obraz zcela jiný, její vlastní.

 


Portfolio: Ferhat Celik – Turecko

Narodil se v Turecku v roce 1972, ale od roku 1995 žije v Londýně. Je fotografický samouk. Tvrdí o sobě, že měl vždy velkou touhu učit se nové věci a ta mu pomohla zvládnout fotografické znalosti. Na jeho fotografiích bývá přítomen městský život, ulice, dopravní značky – někdy jako hlavní motiv, jindy jen jako pozadí výjevu. Člověka jako hlavní motiv často zasazuje do různých geometrických forem, které mu město přirozeně poskytuje. Často chodí městem po celé hodiny, než najde ten správný kout a než objektivem zachytí přítomnost toho správného člověka. Na svých fotografiích používá unikátní barevné tóny.
Jeho záměrem je představit divákovi různé, především městské krajiny, a třeba i už známé části města představit v nové, nekonvenční kompozici. Chce i nadále pokračovat v zachycování určitého momentu v určitém prostoru tak dlouho, dokud tu budou k objevování města s lidmi, které je možné pozorovat, a v rozhodujícím okamžiku stisknout spoušť.
www.ferhatcelik.co.uk

 


Portfolio: Wolfgang Wiesen – Německo

Když mu bylo osm let, v roce 1959, dostal svůj první fotoaparát Kodak. Pod otcovým vedením se ho učil používat a samozřejmě prvními objekty nově objevené vášně se stali členové jeho rodiny. Později pokračoval fotografováním rostlin, zvířat, krajin a architektury, což jsou jeho oblíbená témata do dnešních dnů.
Velmi oblíbenými objekty jsou pro něho jakékoli neobvyklé tvary, ať jsou dílem člověka nebo přírody.Během univerzitních studií se naučil pracovat v temné komoře a všechny zvětšeniny na výstavy a soutěže si zhotovoval sám. Velice rád přitom používal černobílý infračervený film. Jeho snímky se již objevily v řadě fotografických časopisů.
Plodem jeho spolupráce se známým německým básníkem Johannesem Kühnem se stala kniha s básněmi a černobílými fotografiemi Hab ein Auge mit mir (Půjč mi svoje oči).
Je členem Německé fotografické asociace a FIAPu, v roce 2000 obdržel titul EFIAP. Mezi své úspěchy počítá také vítězství ve fotosoutěži německého deníku Blende roku 1998.
V poslední době už používá jen digitální techniku. Více z jeho práce na www.wwfoto.de

 


Divoká karta

V této rubrice chceme představit nové tváře ve fotografii – mladé, začínající autory.
Jaroslav Klíma
Fotografuje už řadu let, zejména dívčí portrét a akt, ale i reportáž. Uveřejněné snímky jsou částečně aranžované, avšak snímané reportážním způsobem, aby dosáhl živého výrazu.
Ten považuje za důležitější než dokonalou kompozici.
Více viz www.klm.estranky.cz nebo www.fotokarta.cz/klm

 


Karel Pobříslo
Narozen 1964, absolvent Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity. Živí se úspěšně reklamní fotografií, hlavním osobním námětem je fotografie aktu. V poslední době se zajímá také o malbu.

 


Příběh fotografie XIII.

HUMANISTICKÁ FOTOGRAFIE

 


RECENZE – Výstava – František Dvořák Obdivovatel všednosti

FRANTIŠEK DVOŘÁK (5.6.1932 – 30.7.1986) po maturitě na reálném gymnáziu pracoval jako návrhář v českobudějovickém podniku Koh-i-noor. Fotografií se začal zabývat kolem roku 1955. Kromě reportáže se věnoval především krajině, kterou uplatnil v mnoha publikacích. Zájem o užitou grafiku jej přivedl k fotomontáži, uplatňující se převážně jako poetické zátiší. Do organizace místního fotografického dění významně zasáhl jako zakládající člen mezi fotografy ze záliby uznávané a oceňované, dodnes existující skupiny Fotos.

 


RECENZE – Fotografie Jiřího Havla

Monografie krajin Jiřího Havla s názvem FOTOGRAFIE vychází k jeho pětasedmdesátinám jako celoživotní dílo českého fotografa. Je to v pořadí jeho dvacátá obrazová kniha. První vyšla roku 1969 s objevnými záběry rodných Krkonoš a poslední z roku 2006 předvádí krajiny z celého světa. V průběhu téměř šedesáti let s fotoaparátem v ruce rozvíjel svůj styl zobrazení krajiny a stal se mistrem mezi českými i evropskými krajináři.

 


RECENZE – Pařížská zastavení

Když nám František Dostál před časem ukazoval první verzi svých Pařížských zastavení, zapříčinil tím dlouhou debatu o uchování památky fotografů českých. Následkem bylo,že jsme ho požádali, aby své detektivní pátrání rozšířil také na hroby slavných českých fotografů. Proto dnes oba materiály přinášíme společně; s povzdechem, že všechna sláva…

 


RECENZE – Fotografie ticha

Život už takový bývá. Jednou fotograf vstoupí do své fototemnice a už ji nikdy neopustí. Zůstanou po něm jen fotografie, a po některém také náhrobní kámen. Škoda převeliká, že k nim už tolik lidí nepřichází.

 


RECENZE – Výstava Josef Sudek neznámý

Josef Sudek je ve světě znám především svým pozdním dílem. Z neobyčejně rozsáhlého raného díla představuje výstava Josef Sudek neznámý soubor 74 zvětšenin, jimiž autor obesílal domácí a zejména mezinárodní fotografické výstavy. Podobně obsáhlý soubor salonních fotografií ze Sudkova raného období nebyl dosud zveřejněn. Ukazuje se, že i Sudkovy rané fotografie jsou mnohem důležitější, než jsme si dosud mysleli. Nejen pozdní, ale také rané dílo Josefa Sudka je cennou součástí světového umění.

 


Polozapomenutá výročí – Ivan Soeldner (18. listopadu 1939 – 15. srpna 1970)

Loni v listopadu by se byl tento všestranný novinář z týdeníků Květy a Mladý svět ale v prvé řadě talentovaný fotoreportér a filmový zpravodaj, publikující pod značkou – soe – dožil šedesáti sedmi let.

 


Z historie sbírky SČF

Jan Anděl – První Autor Svazu českých fotografů

 


Fotoklub

Fotoklub Náchod

 


Osobnosti s kamerou

Z antropologa reportérem – doc. Miroslav Prokopec

 


Fakta či fikce

Světelné krajině – zázrakům skutečnosti se věnuje prof. L. Baran

 


Fotoškola – Fotogenie

Fotogenii vysvětluje prof. Ludvík Baran

 


Fotoškola – Co s Vámi…

Co s vámi, pánové? Se nad fotografií Stanislavy Brůhové ptá prof. L. Baran

 


Fotoškola – Vizuální studie

Nový multidisciplinární obor nebo pavěda? – Probírá prof. M. Vojtěchovský

 


Fotoškola – Naděje

Výběr a úpravu obrazu na své fotografii Naděje popisuje náš šéfredaktor Garik Avanesian

 


FOTOŠKOLIČKA

Vybíráme aparát pro náročné II.

© 2010-2016 PhotoArt.cz. All rights reserved.