en  |  de  |  cz  |  

PhotoArt

---

The Best Photographers
Opět jsme pro vás připravili nádhernou publikaci na křídovém papíře s těmi nejlepšími fotografiemi.
Představeni budou Jindřich Štreit, Péter Korniss, Philippe Moroux, Misha Gordin, Steve McCurry, Dana Kyndrová, Iva Zímová, Carl de Keyzer, Karel Cudlín, Miloslav Stibor, Miloň Novotný, Jaroslav Kučera, Lois Greenfield, Sergej Maximišin, Mitch Dobrowner a Tomáš Svoboda.
Cena vázané reprezentativní publikace bude 345,- Kč. Doplňující texty v češtině, němčině a angličtině. Objednávky příjímáme zde.
Nyní také máte možnost objednat si společně s knihou The Best Photographers se slevou i knihu předchozí, The Best Authors.
Cena za obě pouze 500,-Kč + poštovné.

8/2006

Z obsahu čísla

 


Portfolio: Rozhovor s Kamilou Berndorfovou

S českou fotografkou Kamilou Berndorffovou si povídal náš redaktor Pavel Faus.

Pro autora hlasovalo 48 hodnotitelů

 


Portfolio: Sergej Borisov (Rusko)

Ve dvanácti letech se stal členem moskevského fotokroužku. Zajímal se o archeologii, poezii a literaturu, zvítězila fotografie.
V polovině 70-tých let tvořil plakáty pro rockové a popové skupiny. S tímto obdobím je spjata jiná část jeho tvorby, pořídil unikátní sérii portrétů moskevských umělců. Jsou v ní hudebníci, zpěváci, herci a příslušníci umělecké avantgardy. Brzy si vytvořil vlastní, dobře rozpoznatelný fotografický styl, který uplatňuje také ve své komerční tvorbě reklam a plakátů.
Jeho charakteristickými prvky jsou parodie, třeba na klasické fotografické žánry, ironie a nadsázka. V dobách Perestrojky fotil nahé, nebo extravagantně oděné dívky, ve vyzývavých pózách, na pozadí socialistických symbolů a budov stalinistické architektury. Stavěl do kontrastu pompéznost carských staveb a ruiny komunálních bytovek.. Jeho fotografie publikovaly významné světové časopisy, Photo, Monde, Vogle, The Face, Cosmopolitan a další. Vystavoval po celém světě a jeho fotografie jsou umístěny v mnoha muzeích, galeriích a soukromých sbírkách.

Pro autora hlasovalo 84 hodnotitelů

 


Portfolio: Claudio Ricchetti (Argentina)

Narodil se v argentinské metropoli Buenos Aires, v roce 1960. Živí se jako účetní a obchodní zástupce. Fotografovat začal teprve nedávno, před třemi roky, pod vedením Nicolase Berlingieriho. Zúčastnil se několika výukových fotografických kurzů. Je členem vyhlášeného Fotoklubu Buenos Aires a PSA. Ve své fotografické práci nepreferuje žádné téma, ale rád užívá absurdní motivy a vytváří zvláštní, mystickou atmosféru. Ke kreativní tvorbě používá malířské postupy. Klasická a digitální technika jsou pro něj dva různé nástroje, sloužící ke stejnému cíli, k tvorbě. Jde pouze o to, najít jejich šířku možností a umět je správně používat. Konkrétní vzory pro svoji práci nemá, ale cítí velký obdiv ke všem fotografům, kteří si dokázali vytvořit vlastní rozpoznatelný styl. Se svými snímky se pravidelně zúčastňuje mezinárodních salonů a soutěží. Má za sebou řadu úspěchů a ocenění. Krom fotografie má rád hudbu, vlastní velkou sbírku CD různých žánrů. A nebyl by správný Argentinec, kdyby nemiloval fotbal, který si také rád zahraje.

Pro autora hlasovalo 22 hodnotitelů

 


Portfolio: Henry Brandon (USA)

Jednapadesátiletý newyorský fotograf se narodil ve čtvrti proslavené filmem a literaturou, v Brooklynu. V devatenácti letech si koupil starší aparát, aby mohl fotit spolužáky. Vystudoval newyorskou školu vizuálních umění, obor fotografie. Tvorba je pro něj formou osobního vyjádření, možnost komunikace. Rád ukazuje jiným, jak vidí lidi a věci on. Jeho doménou je portrétní a módní tvorba, fotografováním se živí. Módní časopisy, pro které pracuje, umístili už několikrát jeho fotografie na titulní stranu. Na sklonku osmdesátých let měl ve Francii první výstavu portrétů. Líbí se mu práce Richarda Avedona a Roberta Mapplethorpea. Digitální fotografii chápe jako krok do budoucnosti, ale sám je staromilec a zastává názor, že nejlepší fotografie byly prozatím vytvořeny na film. A ten má dle jeho mínění charakter, kterému se digitální technika nemůže rovnat. Fotografie vytváří klasicky, filmovým, středoformátovým aparátem. Svým hobby zůstává v branži, sbírá staré fotopřístroje, desky a filmy. V současné době žije a pracuje na Slovensku.

Pro autora hlasovalo 43 hodnotitelů

 


Portfolio: Christine Gerhardt (Německo)

Když jí bylo pět roků, počátkem sedmdesátých let, nechodila si hrát s ostatními dětmi. Místo toho chodila ke starému fotografovi, který měl studio ve stejné ulici. Když povyrostla, malovala obrázky a fotografovala. Její záliba byla příčinou odchodu ze školy, kde studovala informatiku a matematiku. Živila se reklamní tvorbou a prodejem svých fotografií na plakáty a pohlednice, což činí dosud. Přiznává, že pohled na opravdu dobrou fotografii fyzicky cítí, rozbuší se jí srdce. Je lhostejné, zda je fotografie její, nebo ji udělal někdo jiný. Sama inklinuje k surrealismu, s humornými prvky. Ráda vytváří obrázky plné barev. Jejími oblíbenci jsou vrcholní surrealističtí umělci Salvador Dali a Rene Magritte. Používá v 90% digitální techniku, ale zbývající 1% filmové klasiky považuje za velice důležité. Její tvorba je často publikována v časopisech, měla několik výstav. V posledních letech měla četné úspěchy ve fotosoutěžích. Roku 2005 ji prestižní německý časopis o digitální fotografii vyhlásil za nejlepšího německého digitálního fotografa.

Pro autora hlasovalo 21 hodnotitelů

 


Portfolio: Pietrino Di Sebastiano (Itálie)

Tohoto italského fotografa lze nazvat lokálním patriotem, kde se před padesáti lety narodil, tam dodnes žije a pracuje. Je to město s libozvučným názvem Civitella Messer Raimondo, ležící ve střední Itálii. Fotografování se věnuje od počátku osmdesátých let, je autodidakt , vše se naučil z odborných fotočasopisů, knih a od jiných fotografů. Nemalou roli sehrála metoda pokusu a omylu, jako ostatně u všech samouků. Tvrdí o sobě, že nemá žádná vyhraněná témata, zkouší fotografovat různé žánry, rád experimentuje.Nejčastěji fotí černobíle. Občas pracuje s barevným materiálem, ale považuje se za černobílého fotografa a sám si vyvolává negativy i fotografie. Poslední dobou používá také digitální fotoaparát. Do svých fotografií vkládá osobitost a pocity. S prací je spokojen, když při pohledu na jeho snímky, cítí divák emoce. Svoje fotografie mnohokrát prezentoval na samostatných i skupinových výstavách, na domácí i zahraniční scéně. O jeho práci mají zájem redakce mnoha fotočasopisů, kde mu fotografie často publikují.

Pro autora hlasovalo 27 hodnotitelů

 


Portfolio: Bjarne Hyldgaard (Dánsko)

Fotografovat začal poměrně pozdě, ve svých dvaatřiceti letech, roku 1998. Avšak k umění měl vždy blízko, několik roků pracoval jako redaktor prestižního dánského časopisu o fotografii. V současnosti je manažer prodeje, v oblasti grafiky. Z žánrů je mu nejbližší černobílá figurální fotografie, s důrazem na postavu modelky. Často se vrací na místo, kde už fotil dříve, dokonce se stejnou modelkou. Věnuje se také krajinné fotografii a fotožurnalistice. Většina jeho prací je aranžovaných. Poslední dobou fotí různé prvky a artefakty, které počítačově spojuje do jedné fotografie. Dle jeho slov, většinou předem ví, co a kde bude fotografovat, ale občas se rád nechá unést kouzlem improvizace. Jeho tvorba je inspirována tématy fotosoutěží, kterých se zúčastňuje doma i v zahraničí. Inspirativní je pro něj také poslech hudby. Analogová a digitální technika pro něj nejsou zdrojem konfrontace, používá obojí. Do budoucna se chce věnovat infračervené fotografii a tisku na neobvyklé materiály a povrchy. Rád objevuje nové technologie a kreativní postupy.

Pro autora hlasovalo 25 hodnotitelů

 


Portfolio: Denis Olivier (Francie)

Narodil se roku 1969 ve městě Royan. Vyrůstal ve tvůrčím prostředí, jeho otec fotografoval. Další kontakt s výtvarnými obory nastal během studií na umělecké škole. Nejdříve se učil kreslit a malovat, ale jedním z povinných předmětů byla fotografie. Z povinnosti se stal hlavní předmět jeho zájmu, fotografie mu učarovala. Než se zapsal na uměleckou školu, studoval tři roky fyziku a chemii. Pomohlo mu to pochopit principy optiky, a chemie přišla vhod v temné komoře. Znalosti ze školy, doplněné praxí, ho zformovaly ve vyzrálého umělce, s osobitým pohledem na ztvárňovaná témata. Je fascinován liduprázdnými místy, se zvláštní atmosférou. V takových chvílích si připadá, jako by komunikoval sám s okolním světem, prostřednictvím fotokamery. Nejdříve vidí hotový obrázek v mysli a tam ho nosí, dokud neobjeví vhodné místo, pro jeho stvoření. Hledáčkem vidí svět jinak, vytváří svůj vlastní vesmír. Jeho kreativní duch se nespokojí s jednou činností a tak hraje na bicí v hudební skupině a provozuje webové stránky určené pro malíře, fotografy, kritiky a modely.

Pro autora hlasovalo 158 hodnotitelů

 


Portfolio: Boris Panov (Ukrajina)

Fotografií se začal zabývat v roce 1972, kdy mu bylo 24 let .Po sedmi letech uspořádal první výstavu doma a za další dva roky v zahraničí.. Je předsedou fotoklubu „Koráběl“ a předsedá vedení Nikolajevské oblastní organizace Národního svazu fotografických umělců Ukrajiny. Do současnosti byl účastníkem 520 národních a mezinárodních výstav, v 51 zemích světa. Jeho práce byly oceněny více než 150 cenami.
Na svém fotografickém kontě má několik prvenství. Jsou to především tituly AFIAP, EFIAP a ESFIAP, které mu byly uděleny jako prvnímu Ukrajinci. Dále je čestným členem několika světově proslulých fotoklubů Evropy a Jižní Ameriky. Prostředí salonů a výstav dobře zná také ze strany porotce. Byl členem poroty na pěti mezinárodních výstavách, z toho dvě byly pořádány pod záštitou FIAP a na jedné výstavě porotě předsedal. Panovova tvorba těží ze syrové reality, nelehkého života, především vesničanů. Na jeho obrázcích se snoubí poetika vesnických obydlí, s údělem lidí, kteří v nich žijí.

Pro autora hlasovalo 22 hodnotitelů

 


Portfolio: Stanko Abadzic (Chorvatsko)

Narodil se ve Vukovaru, kde začal jako patnáctiletý fotografovat Smenou, dárkem od otce. Aparát má dodnes, stejně jako poznání z těch dob, že za dobrou fotografií, nemusí stát drahý a dokonalý aparát. Ve Vukovaru a Borovu měl první výstavy, byl členem tamního fotoklubu. Fotografický „druhý dech“ nabral, když přesídlil i s rodinou do Prahy. Okouzlila ho, stala se mu inspirací. Jeho pražský cyklus „IN ABSENTIA“ prošel českými kulturními centry většiny evropských zemí. Fotografování mu umožňuje intenzivnější kontakt s okolím, je součástí jeho životního stylu. Jeho tvorbu ovlivnili Bresson, Ronis, Hauser, Alvarez Bravo a Burri. Zvláštní místo ve svém uměleckém srdci má vyhrazeno pro Josefa Sudka. Žánrově se přiklání k Živé fotografii, zajímají ho lidé, se všemi svými neřestmi a ctnostmi. Každou fotografií se snaží vytvořit malý příběh o životě. Jeho největší úspěchy jsou spjaty s Prahou, výstava v Sudkově galerii, tisk knihy, první prodané fotografie, medaile FIAP , za fotografii “Malíř“, nafocenou v Praze.

Pro autora hlasovalo 39 hodnotitelů

 


Příběh fotografie

8. část – Hledači nového pohledu

 


Recenze

Cesta do středu – Miro Švolík

 


Recenze

Josef Stanislav Krofta – narodil se před 110. lety.

 


Recenze

Miroslav Stibor – výstava v Českém centru Praha

 


Fotoškola

Harmonie linií – toto téma vám vysvětlí prof. Ludvík Baran

 


Téma – Inscenovaná fotografie?

Probere to s vámi prof. Miroslav Vojtěchovský

 


Polozapomenutá výročí

Přemysl Koblic

 


Objevy

Gustav Aulehla

 


Osobnosti s kamerou

Daria Klimentová a Zdeněk Podhůrský

 


Ze sbírky SČF

František Illek

© 2010-2016 PhotoArt.cz. All rights reserved.