en  |  de  |  cz  |  

PhotoArt

---

The Best Photographers
Opět jsme pro vás připravili nádhernou publikaci na křídovém papíře s těmi nejlepšími fotografiemi.
Představeni budou Jindřich Štreit, Péter Korniss, Philippe Moroux, Misha Gordin, Steve McCurry, Dana Kyndrová, Iva Zímová, Carl de Keyzer, Karel Cudlín, Miloslav Stibor, Miloň Novotný, Jaroslav Kučera, Lois Greenfield, Sergej Maximišin, Mitch Dobrowner a Tomáš Svoboda.
Cena vázané reprezentativní publikace bude 345,- Kč. Doplňující texty v češtině, němčině a angličtině. Objednávky příjímáme zde.
Nyní také máte možnost objednat si společně s knihou The Best Photographers se slevou i knihu předchozí, The Best Authors.
Cena za obě pouze 500,-Kč + poštovné.

4/2006

Z obsahu čísla

 


Portfolio: Antonio Alay – Španělsko

Narodil se roku 1964 v Barceloně. Svou kariéru začal jako osmnáctiletý studiem fotografie, audiovizuální produkce a dalších disciplín, týkajících se vizuální kultury.
V minulosti pracoval jako kameraman krátkých filmů a jako producent a kameraman videoklipů, později se živil jako reklamní a redakční fotograf a také jako učitel historie a estetiky fotografie.
Samotnou fotografii Alay chápe mimo jiné jako jeden ze zajímavých výrazových prostředků k vyjadřování svých vnitřních pocitů; fotoaparát je tak pro něj nástrojem, kterým dokáže ztělesnit vášeň pro život a hledání myšlenkové svobody, stejně jako skryté touhy a noční můry. Žádný detail, který se objeví v jeho hledáčku, tam není bez důvodu.
Rád fotografuje portréty, protože se domnívá, že lidská tvář přesvědčivě odráží životní zkušenosti, pocity i emoce fotografovaného.

Pro autora hlasovalo 66 hodnotitelů

 


Portfolio: Martino Balestreri – Itálie

Martino Balestreri se narodil roku 1963 a v mládí žil v malém městečku San Giovanni in Croce.
Pochází z umělecky založené rodiny – jeho otec byl výborný hudebník.Již v deseti letech Martino projevil velký zájem o umění – byl fascinován obrazy a fotografií. Jako mladý chlapec doprovázel svého bratrance Carla, který byl fotograf při focení a pomáhal mu při vyvolávání snímků v temné komoře.. V 21 letech si koupil první fotoaparát.V současnosti žije v městečku Tuscany a všechen svůj volný čas věnuje fotografii a fotografování.
Mezi jeho nejoblíbenější témata patří kromě krajiny také zátiší – při jeho fotografování čerpá inspiraci například od italských malířů pozdní renesance.
Používá digitální fotoaparát. Rád fotí krajiny, miluje barvy a tvary a také to jak se krajina během ročních období mění. Focení krajiny pro něj neznamená pouze zachycení okolí v určitém okamžiku, ale mnohem více. Tato krajina je nedílnou živou součástí jeho vlastního života.

Pro autora hlasovalo 28 hodnotitelů

 


Portfolio: Jan Anděl – Česká republika

Narodil se roku 1943 v Praze. Občanským povoláním je strojař, fotografii studoval na Lidové konzervatoři v Praze a v řadě specializovaných kurzů pod vedením předních osobností (Prof. Dr. Ludvík Baran, Prof. Ján Šmok, Prof. Rudolf Skopec a další)).
Postupně prošel téměř všemi obory fotografies trvalým důrazem na krajinu, akt a kamenné útvary přírodní i prehistorické. Profesionálně se zabýval především fotografií architektury a průmyslu.
Zejména v 70. a 80. letech intenzivně vystavoval na salonech a výstavách po celém světě a získal množství cen, včetně několika Grand Prix a zlatých medailí FIAP i PSA. Později kladl důraz na autorské výstavy.
Jan Anděl je několikanásobným vítězem národních soutěží a členem mezinárodních výstavních porot.Je čestným členem desítky národních nebo regionálních fotografických společností v Evropě, Asii a Americe. Titul ASČF (Autor Svazu českých fotografů) obdržel mezi prvními. Českými fotografickými časopisy je zatím jeho tvorba celkem důsledně ignorována.

Pro autora hlasovalo 30 hodnotitelů

 


Portfolio: Uli Staiger – Německo

Narodil se 30. října 1966 v městečku Tailfinger v Bádensku – Würtetnbersku. V letech 1987 – 1988 se vzdělával jako fotograf ve Fotostudiu Weber v Haigerlochu.
V letech 1990 až 1991 působil jako fotoasistent v New Jersey a New Yorku. V roce 1993 pracoval pro berlínské Urbschat fotostudio GmbH. V letech 1994 – 1996 působil jako volný fotograf v Berlíně; v letech 1996 až 1998 navštěvoval odbornou fotografickou školu v Postupimi. Od roku 1999 pracuje ve Fotostudiu GmbH v Berlíně. V minulosti se zúčastnil řady samostatných výstav nejen v SRN, ale i v zahraničí. Ze společných výstav lze jmenovat fotovýstavu Uměním proti aids v Berlíně, Mezinárodní fotografickou výstavu v Oregonu, USA, několikrát se zúčastnil Rakouského superturné HASSELBLAD v Linci, prezentoval se na fotovýstavě Ars Fantastica v Rakousku, atd.Uli Staiger získal významná mezinárodní ocenění; například Cenu Společnosti pro fotografii, u příležitosti výstavy 100 fotografií roku 2003 v Berlíně, Cenu za reklamní fotografii tiskárny Seltmann, ocenění DOCMA Award na veletrhu Photokina v Kolíně nad Rýnem, Cenu Nadace Ultimate Eye, ocenění Mueza Peninsula of Art, Belmont v Kalifornii atd. Je držitelem Fotožurnalistické ceny společnosti Sieger, získal první cenu poroty v soutěži American Photo magazin na téma Digital Magic, získal 3. místo v soutěži Fotografická cena AGFA na téma Pocity a zlatou medaili v soutěži BBSV Vídeň, digitální okruh 2002.

Pro autora hlasovalo 27 hodnotitelů

 


Portfolio: Jan Jansen – Nizozemí

Od ledna 1982 je tento nizozemský fotograf členem PSA. V letech 1997 až1999 byl členem ředitelství FIAP.V letech 1999 až 2002 pracoval jako generální tajemník FIAP.
Jan Jansen je držitelem mnoha významných mezinárodních ocenění. V minulosti získal 36 cen v rámci národních soutěží, aktivně se zúčastnil více než 200 mezinárodních Salonů, kde.za svou tvorbu získal dalších 17 mezinárodních cen.
Je držitelem titulů ESFIAP (1986), APSA (1986), HonEFIAP(1996). Pracoval jako mezinárodní porotce fotografických soutěží, byl i národním porotcem na místních a výročních soutěžích, porotoval pro fotokluby.
V minulosti vydal také velké množství nejrůznějších fotografických i odborných publikací a článků, publikoval bezpočet fotografií. Působil i jako lektor, přednášel nejen v Nizozemsku, ale i v zahraničí.

Pro autora hlasovalo 31 hodnotitelů

 


Portfolio: Carlos García Calviello – Argentina

S fotografováním začal kolem roku 1979 jako samouk. Po určité době se rozhodl, že se začne se svými snímky zúčastňovat různých národních salonů. Dvě z jeho prací jsou vystaveny na Národním salonu fotografického umění, v rámci Fotoklubu Buenos Aires, jehož je Carlos García Calviello členem.
V letech 1980 až 1996 se aktivně účastnil mnoha mezinárodních fotografických salonů, např. v Malajsii, Dánsku, Lucembursku atd.; na těchto salonech získal i mnohá ocenění. Jeden z jeho snímků je dokonce vystaven v muzeu v indické Kalkatě.
Roku 2000 se začal věnovat digitální fotografii.Své snímky mnohokrát vystavoval, a to jak samostatně, tak i skupinově. Z témat ho kromě jiného velmi zajímá „sociální“ fotografie.Vede kurzy a workshopy, které pořádá ve vlastním fotografickém studiu.

Pro autora hlasovalo 23 hodnotitelů

 


Portfolio: Salvelio Meyer – Jihoafrická republika

Salveio Meyer je jedním z nejvýznamnějších fotografů působících v Jihoafrické republice. Narodil se v Zambii v Livingstone roku 1962 španělské matce a jihoafrickému otci.
Když mu bylo 7 let, rodina se odstěhovala do jižní Afriky. Později odjel studovat umění do Španělska na univerzitu Salamanca. Když se vrátil zpět do jižní Afriky pokračoval ve studiu fotografie.
Již 15 let pracuje Salvelio Meyer jako tiskový a dokumentární fotograf na volné noze pro různé časopisy v Jihoafrické republice a ve Španělsku. Kromě toho vyučoval fotografii na univerzitě Nelsona Mandely ve městě Port Elizabeth. Ve své fotografické kariéře získal mnoho ocenění a několikrát také své práce vystavoval.
„Koncepční dokument“ zní možná jako protimluva, ale pro Salvelio Meyera znamená něco jako nové médium s velkou vypovídací hodnotou. Jeho černobílé fotografie nejenže jsou nadčasové, ale také překračují hranici mezi fyzickým a spirituálním.

Pro autora hlasovalo 23 hodnotitelů

 


Portfolio: David Cantrille – Velká Británie

S fotografováním začal poté, co se vrátil z Austrálie do Velké Británie.
Po osmi letech vystavování na mezinárodních salonech pod patronátem FIAP získal titul EFIAP. Také oddržel titul MPAGB (Master of Photographic Alliance of Great Britain) a ERISF (Exponent Renomme d´Images sans Frontiere). Nedávno obdržel titul PPSA od PSA.
Mezi jeho oblíbená témata patří příroda, moře a cestování.
Ve 45 letech odešel do předčasného důchodu a od té doby se věnuje fotografování intenzívně. Žije na jižním pobřeží Anglie ve městě Dorset. Jeho žena také fotografuje. David Cantrillej žádný fotografický vzor nebo ideál nemá, ale obdivuje některé fotografy přírody, například američana Arthura Morrise nebo brita Andy Rouse.

Pro autora hlasovalo 18 hodnotitelů

 


Portfolio: Daniel Boiteau – Francie

Daniel Boiteau se narodil roku 1937 ve městě Clermont-Ferrand ve Francii. Velice brzy se u něho projevil jeho výtvarný talent a věnoval se kreslení a malování.
Po dokončení studií na vysoké škole začal pracovat jako učitel, ale přitom se rozhodl studovat ještě výtvarné umění na Clermont-Ferrandské univerzitě a na dalších školách v Paříži (během vojenské služby).
Roku 1969 začíná výtvarné umění sám vyučovat na Jules Ferry College ve Vichy, kde působil až do roku 1997. K jeho tvorbě, jak sám přiznává, ho často inspirovali právě jeho žáci.
Fotografie znamená pro Daniela Boiteau především potěšení ze hry tvarů a barev a jejich vylepšování. Fotografii Boiteau chápe jako zachycení reality v její absolutní svobodě a věnuje se jí již 35 let. Za tuto dobu získal mnoho velmi významných ocenění – například první cenu v prestižní soutěži World Wide Kodak Color Challange, druhou cenu Nikon v Tokyu a mnoho dalších medailí a cen.

Pro autora hlasovalo 16 hodnotitelů

 


Portfolio: Gunars Binde – Lotyšsko

Gunar Binde dnes patří k nejvýznamnějším lotyšským fotografům. Narodil se 27. prosince roku 1933. Dnes žije a působí v Rize.
Už v minulosti publikoval Gunar Binde své práce v nejrůznějších domácích i zahraničních novinách a časopisech. S bohatou fotografickou tvorbou Gunara Bindeho se měli příležitost seznámit také fotografové v České republice. Se svými pracemi se tento přední lotyšský fotograf bude prezentovat také na InterPhotoCampu v červnu letošního roku.
Fotografovat začal Gunar Binde již v roce 1957. Počátkem 60. let minulého století – v letech 1961 až 1963 se věnoval studiu fotografie a fotožurnalistiky.
Během své fotografické činnosti se Gunar Binde zúčastnil různých fotografických výstav doma i v zahraničí, na kterých také získal celou řadu významných ocenění.
Gunar Binde je členem Fotoklubu Riga, aktivně působí ve Svazu lotyšských žurnalistů a fotografů.Už v minulosti vystavoval své snímky například v Japonsku, v USA, na Slovensku, či v Rakousku.Od roku 1975 je členem FIAP; kromě toho je čestným členem fotografických organizací ve Finsku, v Maďarsku, ve Spolkové republice Německo, v Rakousku, či v Polsku.

Pro autora hlasovalo 29 hodnotitelů

 


Daniela Mrázková – Příběh fotografie

Moderní fotografie na postupu

 


Recenze: Fotostrojka

Výstava ruské meziválečné fotografie

 


Recenze: Dvakrát z Ruska

Ruské fotografické publikace – Akty pro Stalina a Mistrovská díla ze soukromých sbírek

 


Recenze: Autoportrét ve fotografii

Výstava galerie Františka Drtikola v Příbrami

 


Polozapomenutá výročí

Jiří Jeníček

 


Fotoklub

Fotoklub Písek

 


Obrazový esej

Ve víru karnevalu

 


ČFFU

Image sans frontiere – obraz bez hranic

 


Ze sbírky Svazu Českých Fotografů

Tichá vášeň Josefa Větrovského

© 2010-2016 PhotoArt.cz. All rights reserved.