en  |  de  |  cz  |  

125 MISTROVSKÝCH FOTOGRAFICKÝCH DĚL
V dílně vydavatelství PhotoArt právě vychází jedinečná kniha, která aspiruje na „povinnou“ položku v knihovně každého milovníka i znalce fotografie. Už její dlouhý název, „Prof. Ludvík Baran komentuje 125 mistrovských fotografických děl“, napovídá, že půjde jak o sbírku 125 výjimečných fotografií, tak o poutavé a zároveň odborné čtení. Můžeme se těšit například na zamyšlení nad fotografiemi všech žánrů, namátkou můžeme jmenovat autory Františka Drtikola, Richarda Avedona, Josufa Karshe, Philippa Halsmana či Ami Vitale. Jako bonus k těmto 125 příběhům fotografie obsahuje kniha ještě druhou část, a to 66 článků na téma kompozice ve fotografii, které pravidelně vycházely v měsíčníku PhotoArt. Autor knihy Prof. Dr. Ludvík Baran, DrSc, fotograf, teoretik, filozof a pedagog pražské FAMU, se bohužel vydání nedožil. Kniha má proto i hodnotu vzpomínky na velkou osobnost české fotografie.

Cena publikace: 640,- Kč
Počet stran: 212
ISBN: 978-80-904597-7-9

Vaše objednávky přijímáme zde. Zaplatit zboží kartou je možné zde.
© 2010-2016 PhotoArt.cz. All rights reserved.